Lägenhet Place Masena


Helrenovering av privat våning i Nice, Frankrike.


Adress  Place Masena, Nice

Beställare Privat

Färdigställandeår 2014

Omfattning  ca 90 kvm

Ansvarig arkitekt Mikael Liljefors

Medverkande arkitekt/inredningsarkitekt Emilie Serpagli

Millimeter Arkitekter

Västmannagatan 43 A
113 25 Stockholm, Sweden

Copyright © 2018 Millimeter.
All rights reserved.

Top