Sommarhus Trosa


Nybygge av privat sommarhus i Trosa.


Adress  Trosa

Beställare Privat

Färdigställandeår 2015

Omfattning  ca 120 kvm

Ansvarig arkitekt Mikael Liljefors

Medverkande arkitekt/inredningsarkitekt David Nordgren

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top