Gundua Secondary School


I Kisima, Ex-Lewa, i norra Kenyas högland, bygger och finansierar Gundua Foundation en gymnasieskola som ska ge regionens ungdomar möjlighet till utveckling och utbildning. Gundua Secondary School i Kisima är regionens första dagskola på gymnasienivå och har plats för 320 elever. Millimeter har bidragit genom att rita skolbyggnaderna.

Läs mer här.


Plats: Kisima, Ex-Lewa, Kenya
Beställare: Gundua Foundation
Färdigställandeår: 2009

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top