L`Avventura Grand Italian


L`Avventura Grand Italian


Färdigställandeår: 2018

Beställare: Stureplansgruppen

Adress: Sveavägen 77

Ansvarig arkitekt: Peter Ågren

Handläggande arkitekt/inredningsarkitekt: Tina Marin

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top