Rawbata


Rawbata


Färdigställandeår: 2018

Beställare: Nino Armoni

Adress: Rörstrandsgatan 15

Ansvarig arkitekt: Mikael Liljefors

Handläggande inredningsarkitekt: Peter Ågren

Medverkande inredningsarkitekt: Karlin Tran

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top