World Class


Millimeter Arkitekter har skapat ett nytt inredningskoncept för gymkedjan som revolutionerar gymvärldens tidigare standard.
Konceptet ska gälla i samtliga anläggningar i alla länder. För mer information se Worldclass hemsida.


Adress: Värmdö, Stockholm
Beställare: Världsklass AB
Färdigställandeår: 2008
Total projektkostnad: 22 miljoner kr
Ansvarig arkitekt: Peter Ågren
Handläggande arkitekt: Henrik Lundén
Medverkande arkitekt: Cecilia Helsing

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top